ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

    เข้าระบบ    
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

    แบบสำรวจ    
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

    สุ่มอัลบั้มภาพ    


พิธีการฝึกภาคปกติประจำปี 2558

    นาฬิกา    

    สมาชิกขณะนี้    
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1,020
สมาชิกล่าสุด: CSCCA

 

 

 

                ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42   เดิมจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2493 ใช้นามหน่วยในขณะนั้นว่า “กองฝึกผู้บังคับหมู่จังหวัดสงขลา กรมการรักษาดินแดน”     โดยแรกเริ่มได้อาศัยอาคารและสถานที่ของ โรงเรียนมหาวชิราวุธตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 4 ถนนสะเดา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

                พ.ศ.2496 ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น“แผนกการฝึกสงขลา กองฝึกภาคทักษิณ กรมการรักษาดินแดน”

                พ.ศ.2509 กรมการรักษาดินแดนได้โอนการบังคับบัญชาเป็น หน่วยขึ้นตรงของ จังหวัดทหารบกสงขลา และเปลี่ยนชื่อนามหน่วยเป็น “แผนกการฝึกจังหวัดทหารบกสงขลา” 

                พ.ศ.2530 กองทัพบกได้อนุมัติ สร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่ ณ บริเวณ ค่ายพระปกเกล้า
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  และย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2533

                พ.ศ.2533ได้แปรสภาพหน่วยเป็น“ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42” ตามคำสั่งของกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 69/33 เรื่อง อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ 10) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2533

                           

 

ภารกิจ และการปฏิบัติ

                ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 มีภารกิจในการอำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึกศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา, พัทลุง และสตูล  ตลอด จนดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                การปฏิบัติงานตามภารกิจ การฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร 

                                การเตรียมการฝึก 

•        ซ่อมปรับปรุง และจัดหาเพิ่มเติมเครื่องช่วยฝึก - เครื่องช่วยสอน

•        ฝึกทบทวนครู/ ฝึกทบทวน ครูผู้กำกับวิชาทหาร

•        ประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร

 

การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

•       ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบคำสั่งของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

•       หน่วยจะพิจารณาสถานศึกษาวิชาทหารตามขนาดของสถานศึกษา, ที่ตั้ง มาประกอบการจัดการฝึกศึกษาของหน่วย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม, ความเสมอภาค และมีเมตตาธรรมต่อ ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาโดยไม่เรียกเอาผลประโยชน์ใด ๆ     

การฝึกภาคปกติ 

•       ศูนย์ฝึกย่อยที่ 1 (ค่ายพระปกเกล้า)

•       ศูนย์ฝึกย่อยที่ 2 (โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง)

•       ศูนย์ฝึกย่อยที่ 3 (โรงเรียนสตูลวิทยา)

การฝึกภาคสนาม

•        นศท.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓  ณ บริเวณ ต.พะวง และต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา (ในห้วง ม.ค.-มี.ค.)

•        นศท.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕  ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ ต.ลากหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ( ในห้วง ต.ค.-ก.พ.)        

การปฏิบัติอื่นๆ 

•       พิธีกระทำสัตย์ ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร 

•       พิธีไหว้ครู ของนักศึกษาวิชาทหาร 

•       การประชุมผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร 

•       การร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ


ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


8646828 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack