ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  แบบสำรวจ  
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

  นาฬิกา  

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 888
สมาชิกล่าสุด: baraku01

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 538ce
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

admin
16. กันยายน 2014 17:01:35
อ่านที่หน้าแว๊ปเลยครับ

เชาวฤทธิ์ พูนแก้ว
16. กันยายน 2014 05:07:45
ขออนุญาติสอบถามครับว่าในก
รณีจะขอเลื่อนยศผมจะต้องติ
ดดต่อที่ไหน ผมจบปี 5 จาก มทบ42 แต่ ทะเบียนบ้านอยู่กระบี่ หรือว่าผมต้องติดต่อที่ มทบ41 ที่นครศรีธรรมราชครับ


admin
10. กันยายน 2014 18:30:00
การเลื่อนยศ การย้ายภูมิลำทหาร การเรียกพล ให้ นศท.ติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.42 ได้โดยตรงครับ

เชาวฤทธิ์
10. กันยายน 2014 02:49:02
ขออนุญาติสอบถามครับว่าเรา
สามารถยื่นความจำนงขอฝึกเล
ื่อนยศเป็นว่าที่ ร.ท ได้ในช่วงเดือนไหนครับ


admin
08. กันยายน 2014 21:29:51
การฝึกภาคสนาม นศท.ปี 2,3 ทำการฝึก ห้วง ม.ค.-มี.ค.58 ครับ

นศท.
06. กันยายน 2014 18:36:25
นศท.ปี2 เข้าค่ายวันไหนครับ

admin
04. กันยายน 2014 18:54:10
ปีนี้สอบไม่ได้ เอาใหม่ครับปีหน้า

admin
04. กันยายน 2014 18:53:08
รายละเอียด การเรียน การฝึก ให้ นศท.สอบถามจากชุดครูฝึกแต่
ละชั้นปีได้เลยครับ


admin
04. กันยายน 2014 18:50:14
เชาวฤทธิ์ สามารถยื่นความจำนงค์ไปปีห
น้า ได้ รายละเอียด ติดตามในเวปไซต์ นรด.


นรนศท
02. กันยายน 2014 00:24:42
ชั้นปีที่1เรียนเทอม1ถึงวั
นที่เท่าไรครับ


ข้อความทั้งหมด

  ข่าว  
 • พิธีมอบเครื่องนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมรับน้อง
  กันยายน 19 2014 18:35:09
  พิธีมอบเครื่องนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมรับน้อง
  ศฝ.นศท.มทบ.42 จัดพิธีมอบเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 1  และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
  เพื่อสร้างความผูกพันธ์ สร้างความเป็นรุ่นระหว่าง นศท.ด้วยกัน โดยมีผู้บังคับบัญชา ผกท. ครูฝึก ร่วมแสดงความยินดี ณ สนามฝึก ศฝ.นศท.มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า
   

    
      


 • เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
  กันยายน 17 2014 17:50:56

  เรื่อง      เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ ฯ            

  เรียน     หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร

                     ด้วย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้จัดชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยฝึกวิชาทหารและสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กำหนดดังนี้            

  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา      เดินทางถึง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และ สถานศึกษาวิชาทหาร ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ

  เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา      ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ

  เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา      รับประทานอาหารกลางวัน

  เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา      ดูการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำ

  เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา      ตรวจการปฏิบัติ

  เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา      จบภารกิจการตรวจ

  เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา      เข้าที่พักแรม

  คณะกรรมการจะรับฟังคำบรรยายสรุปการดำเนินการของสถานศึกษาวิชาทหารต่อจาก ศูนย์การฝึกฯ สถานศึกษาละไม่เกิน ๑๐ นาที จึงขอเรียนเชิญสถานศึกษาวิชาทหารของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และกรุณาจัดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหรือผู้แทน จำนวน ๑ นาย เพื่อดำเนินการบรรยายสรุป โดยให้ไปรายงานตัว ณ ศูนย์การฝึกฯ ค่ายพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา การแต่งกายชุดฝึกสวมหมวกทรงอ่อน

           หากสถานศึกษาใดสนใจกรุณาติดต่อได้ที่ ฝ่ายเตรียมการ ฯ โทร.๐ ๗๔๓๓ ๖๐๔๗, โทรสาร ๐ ๗๔๓๓ ๖๐๔๕

                    

  -------------------------

   

                                                

    • การประดับยศว่าที่ ร.ต.
  กันยายน 16 2014 16:58:37
   การประดับยศว่าที่ ร.ต.
   

  การดำเนินการขอแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร้อยตรี 

  . นศท.ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ แล้ว ถ้ายังไม่มีหลักฐานสำเร็จ คุณวุฒิอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะยังไม่สามารถขอแต่งตั้งยศ เป็นว่าที่ ร.. ได้ ซึ่งต้องรอจนกระทั่งมีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงสามารถมายื่นหลักฐาน ขอแต่งตั้งยศ เป็น ว่าที่ ร..ได้ โดยให้ผู้ขอแต่งตั้งยศฯ ดำเนินการดังนี้

  .๑ ถ้าผู้ขอแต่งตั้งยศฯ พักอาศัยอยู่ใน กทม. หรือ เขตปริมณฑล ให้นำหลักฐานมายื่นขอแต่งตั้งยศฯ ได้โดยตรงที่ นรด. (กตพ.นรด.)

  .๒ ถ้าผู้ขอแต่งตั้งยศฯ พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ ให้นำหลักฐานมายื่นขอแต่งตั้งยศฯ ได้ที่ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. หรือ นฝ.นศท.จทบ. ที่ใกล้ที่พักอาศัยของท่าน

  . หลักฐานประกอบการขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ ร.. มีดังนี้

  .๑ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๑ ฉบับ

  .๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิ อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน ๑ ฉบับ

  .๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา-มารดา จำนวน ๑ ฉบับ

  .๔ สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน(สด.) จำนวน ๑ ฉบับ

  .๕ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศนายทหารประทวน(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

  .๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

  .๗ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

  . ผู้ขอแต่งตั้งยศฯ ที่นำหลักฐานมายื่นให้กับ เจ้าหน้าที่ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการดังนี้

  .๑ ถ้ายื่นหลักฐานขอแต่ตั้งยศฯ ณ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.หรือ นฝ.นศท.จทบ.ที่ใกล้ที่พักอาศัยของท่าน หากหลักฐานของท่าน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.หรือ นฝ.นศท.จทบ.จะส่งหลักฐานดังกล่าว มายัง นรด. (ผ่าน กตพ.นรด.) ในทุก ๆ วันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อให้ นรด. (กตพ.นรด.) ดำเนินการต่อไป ดังนั้นในขั้นตอนนี้ หากหลักฐานของท่าน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ จะต้องไม่ค้างอยู่ที่ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.หรือ นฝ.นศท.จทบ.ที่ท่านยื่นหลักฐานเกินกว่า ๓๐ วัน

  .๒ เมื่อ นรด. (กตพ.นรด.) ได้รับหลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศฯ จาก ผู้ยื่นหลักฐานขอแต่งตั้งยศฯ ใน กทม., เขตปริมณฑล และจาก ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.หรือ นฝ.นศท.จทบ.ตามข้อ ๓.๑ แล้ว นรด.(กตพ.นรด.) จะตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานอีกครั้ง แล้วจะดำเนินการยกร่างคำสั่ง กห. แต่งตั้งยศฯ เพื่อเสนอตามสายการบังคับบัญชา ( กพ.ทบ. – กพ.ทหาร – สง.ปล.กห. ) เพื่ออนุมัติคำสั่งฯ ต่อไป ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะใช้เวลาประมาณ ๖๐ วัน และเมื่อคำสั่งฯ อนุมัติแล้ว นรด. จะแจกจ่ายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมกับ จะนำคำสั่งฯ ลงประกาศทางเว็บไซต์ นรด. (www.tdd.mi.th) ทุกคำสั่งฯ ด้วย

  . สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่ง กห. ให้แต่งตั้งยศฯ เป็นว่าที่ ร..ในปี ๒๕๕๖ ในส่วนของ กองทัพบก จะสามารถยื่นความจำนง เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สโมสรกองทัพบก

  (ส่วนกลาง) วิภาวดี ได้ โดย นรด. จะออกประกาศ ทางเว็บไซต์ นรด. (www.tdd.mi.th) เพื่อให้ แสดง ความจำนงได้ ภายหลังจากขออนุมัติ การประกอบพิธีฯ จาก ทบ. แล้ว

  สามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร ๐๘๑–๖๖๕-๘๖๒๑, ๐๒–๒๒๓๓-๒๕๔

    • การลงบัญชีทหารกองเกิน
  กันยายน 16 2014 16:09:32

  การลงบัญชีทหารกองเกิน

                      บุคคลที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุ17 ปี บริบูรณ์ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน ตามภูมิลำเนาของบิดา ถ้าบิดาถึงแก่กรรม ให้ลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลำเนาของมารดา ถ้าบิดา มารดา ถึงแก่กรรมให้ลงบัญชีทการกองเกินตามภูมิลำเนาของผู้ปกครองและเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินเสร็จแล้วจะได้รับใบสำคัญ (แบบ สด.9) โดยนำหลักฐานไปลงบัญชีทหาร ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

  3. สูติบัตร (ถ้ามี)

  ----------------------------------------------------------------------------

  การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

                     บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ภายในปี พ.ศ. นั้น ๆ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับหมายเรียกแทน จะต้องมีหนังสือรับมอบอำนาจ และนำหลักฐานไปยื่นต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ดังนี้

  1. ใบสำคัญ (สด.9)

  2. บัตรประจำตัวประชาชน

  ----------------------------------------------------------------------------

    • การเปิดอบรมหลักสูตร ผกท.
  กันยายน 10 2014 17:41:20
   
  การเปิดอบรมหลักสูตร ผกท. 
   
   
                นรด.แจ้งกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร  ผกท.พ.รุ่นที่ 33 ใน 6-13 ต.ค.57 และ ผกท.รุ่นที่ 42 ใน 23- มี.ค.-28 เม.ย.58 โดยให้หน่วยสำรวจ และรวบรวมรายชื่อผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ส่งให้ นรด.ภายใน 15 ก.ย.57 และ 31 ม.ค.58  
   
   
   


 • ค่านิยม 12 ประการ
  สิงหาคม 26 2014 16:37:28

   

  การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

  8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 

  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 

  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

   

    • กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียริติ
  สิงหาคม 18 2014 21:48:16

   
                      ศฝ.นศท.มทบ.42 จัด นศท.ชั้นปี่ 1-3 จากสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จ.สงขลา ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยการปลูกหญ้าแฝก ไม้มงคล และไม้ยืนต้น เมื่อ 1 ส.ค.57 เวลา 0830- 1230 ณ โรงเรียนบ้านนาลึก ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา • กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
  สิงหาคม 15 2014 23:01:47
                       
   
                      ศฝ.นศท.มทบ.42    จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ สนับสนุนแก้ภัยแล้งให้กับประชน ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เมื่อ 5-8 ส.ค.57 และ 18-22 ส.ค.57 ในพื้นที่ อบต.คูขุด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
   
   
   

           
   
   

 • กิจกรรมวันแม่
  สิงหาคม 13 2014 22:47:46
  กิจกรรมวันแม่
  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ศฝ.นศท.มทบ.42 จัดกำลังพล และ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 2300 นายร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่, อ.เมือง จ.สงขลา


 • ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร
  สิงหาคม 06 2014 17:16:16

        

                 พันเอกสุรชัย  เชยกลิ่น ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นประธานการประชุม ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจง ระเบียบ -ข้อบังคับ,สิทธิ - หน้าที่และการปฏิบัติต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันจันทร์ วันอังคาร  ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 12.00 นาฬิกา และผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันพุธ พฤหัส  ศุกร์  ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42  ค่ายพระปกเกล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา • ศฝ.นศท.มทบ.42 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
  สิงหาคม 01 2014 20:35:35

  ศฝ.นศท.มทบ.42 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น             

                             ศฝ.นศท.มทบ.42 ขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ที่ตั้ง ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นสถาน ที่ฝึก นศท.ของจังหวัดสงขลา เพียงแห่งเดียว

                        หน้า 1 จาก 9 1 2 3 4 > >> • ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
  เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
  โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


  1407348 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack